Harmonik Ölçümü

Harmonik ÖlçümüElektrik enerji tüketicilerinde periyodik olarak elektrik kalitesi ölçülmeli, analiz ve değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ölçüm portatif cihazlarla  yapılabildiği gibi sabit cihazlarla da yapılabilir. Büyük sanayi tesisleri için sabit güç kalite analizörlerinin sistemde bulunması ve verilerin bir bilgisayarda toplanması büyük avantajdır. Sabit cihazlar sistemde sürekli kayıt yapabildiği için işletmenin enerji kalitesini sürekli olarak görebilmesini sağlar.

Sabit veya portatif tip enerji kalite analizörleriyle ölçüm yaparak kısa süreli gerilim düşme ve yükselmeleri, kısa süreli kesintiler , düşük ve yüksek gerilimler, harmonikler, akım gerilim dalga formları, frekans değişimleri, dengesizlik... gibi parametreleri inceleyerek çözüm sunuyoruz. Ölçüm, değerlendirme ve sistem çözümü için bizi arayabilirsiniz.

Periyodik ölçümler ve yeni kompanzasyon sistemi kurulumu için portatif cihazlarla yapılan ölçümler yeterlidir. Bu cihazlarla yapılan ölçümlerde aşağıda sıralanmış parametrelere ulaşmak mümkündür. Bu ölçümlerde ayrı ayrı faz ölçümleri ve trifaz (p-p) ölçümler tekil olarak grafik veya sayısal olarak elde edilebilir.

- Gerilim değerleri,
- Akım değerleri,
- Gerilim anormallikleri (anlik gerilim düşmeleri ve yükselmeleri gibi)
- Akım, gerilim, güç maximum minumum değerleri
- Frekanstaki değişimler
- Akım ve gerilim dalga formundaki değişimler
- Aktif güç (P)
- Endüktif reaktif güç (Qi)
- Kapasitif reaktif güç (Qc)
- Görünen güç (S)
- Güç faktörü (PF)
- Toplam gerilim harmonik bozulma değeri (THDv)
- Toplam akım harmonik bozulma değeri (THDi)
- Ayrı ayrı gerilim harmonikleri (3.,5.,7. … 50. harmonik )
- Ayrı ayrı akım harmonikleri (3.,5.,7. … 50. harmonik )
- Enerji durumu

Harmonik ÖlçümüHarmonik Ölçümü

Burada önemli olan verilerin elde edilmesi değil, ölçümlerin doğru noktalarda, doğru koşullarda yapılması ve doğru olarak yorumlanabilmesidir.

Firmamız endüstriyel tesislerde ve çalışma alanlarında harmonik ve enerji kalitesi ölçümleri yapmaktadır.